جستجو

خبرنامه

اشتراک

آثار اخلاقی روزه و نتایج آن در سبک زندگی

 

آیات بسیاری در قرآن بر لزوم روزه و فوائد آن نازل گردیده، چنان که روایات فراوانی در خصوص آن از خاندان عصمت و طهارت، وارد شده که از بررسی همه آنها ارزش و اهمیت روزه و فوائد و لزوم آن استفاده می‌شود:

1. تقوی و خویشتن داری که بزرگترین سجیه و بالاترین خلق در انسان است.

2. یار و مدد کار آدمی است.

3. صورت شیطان را سیاه می‌کند.

4. بدن را پاک خواهد کرد،‌ و رشد و نمو به آن خواهد داد.

5. فرشتگان برای شخص روزه دار، درود فرستند، و اندام او تسبیح نمایند.

6. در عبادت خداست گرچه خواب باشد، تا زمانی که غیبت مسلمانی را نکند.

7. فرشتگان او را دعا کنند.

8. فرشتگان خود را به صورت او می‌مالند و به او مژده می‌دهند.

9. پروردگار فرشتگان را شاهد بگیرد: که من او را آمرزیدم.

10. نفس او تسبیح است. 

11. در نزد خدا محترم و گرامی خواهد بود.

12. دعای او مستجاب خواهد شد.

13. پاداش عمل او چندین برابر داده خواهد شد.

14. سپر و ایمن از عذاب و آتش و از خطرات دیگر است.

15. پاداش آن با خود پروردگار است.

16. یکی از درهای بهشت، مخصوص روزه داران است.

17. اعمال او قبول خواهد گردید.

18. برای اوست خوشحالی دنیا و آخرت، و بوی دهان روزه دار نزد خدا از مشک خوشبوتر است.

19. موجب صحت بدن است.

20. بالاترین جهاد در فصل گرما است.

21. زیر بنای اساس اسلام است.

22. رحمت خدا، و توفیق، و فرج اوست که به سبب آن حیات انسانی حاصل گردد.

23. روزه در زمستان غنیمتی لذت بخش، بی ‌رنج و زحمت است.

24. وسیله قرب بهخداست.

25. وسوسه سینه را بر طرف سازد.

26. برای هر روز و شبی جوائز مخصوص مقرر شده است.

27. در صورتی که شرائط را مراعات کند، از گناهان بیرون آید مثل روزی که از مادر متولد گشته است.

28. روزه دار مهمان خداست.

29. برکت و رحمت به سویش رو آورد.

30. تهییج عواطف انسانی کند، مالدار را بیدار کرده، غنی و ثروتمند به یاد فقیر و درمانده افتد و گرسنگی و زحمت و رنج و محرومیت را در زندگی لمس نماید که این خود یکی از فوائد بزرگ ماه روزه و روزه داری است.

31. آدمی بیاد قیامت می‌افتد.

32. یک نوع مساوات و تسویه از جانب احادیث پدید خواهد آمد که فقیر و غنی همه در یک زمان گرسنه و تشنه در یک حالت باشند و امتیازی میان آنها نباشد.

33. شهوات و خواهشهای نفسانی شکسته خواهد شد.

34. کنترل غرائز است.

35. کنترل وقت است.

36. اراده را قوی می‌کند.

37. جهاد اکبر است زیرا با این عمل به دشمن درونی پیروز گشته، و خود آن مقدمه برای پیروزی بر دشمن بیرونی است و در حقیقت ماه مبارک میدان نبردیست بین حق و باطل و صحنه پیروزی است بر دشمن.

منبع: پایگاه حوزه